کاربر مهمان خوش آمدید
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
0711-2260612
درباره ما | انجمن شرکت های صنعت پخش ایران
انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.
هدف از تشکیل این انجمن:
- حفظ و حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور.
- کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
- تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استاندارد لازم.
- ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان ، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها ، موسسات ، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش میباشد.
 

(این مطلب از سایت انجمن شرکت های صنعت پخش ایران (apir.ir) نقل شده است.) 

 

کلمات کلیدی

تاریخچه انجمن پخش ایران ,